Onder het motto spelend leren ondernemen richt de Top Team organisatie in samenwerking met de Vlaamse hogescholen reeds 25 jaar ondernemende projecten in. Reeds meer dan 400 Vlaamse scholen, hogescholen en universiteiten maakten zo op een aangename en motiverende manier kennis met het bedrijfsleven en de studies die daarbij horen!

De vraag naar meer economische en financiële geletterdheid in het onderwijs is groot en bovendien gaapt er een diepe kloof in financiële (voor)kennis tussen leerlingen en studenten onderling. Daarom wordt elk Top Team project steeds (ter plaatse) intensief begeleid door ervaren ondernemers met een ruime onderwijservaring, zodat het voor alle deelnemende leerlingen en studenten een leuke en leerrijke ervaring wordt.

 

Top Team

De Top Team ondernemende projecten leggen de nadruk op:
- een gemotiveerde keuze voor een economische studierichting,
- economische en financiële geletterdheid,
- een betekenisvolle economie met de nadruk op duurzaamheid,
- ontwikkeling van initiatief, ambitie en ondernemingszin.

De deelnemers aan een Top Team bedrijfsspel worden in groepen verdeeld en elke groep leidt een eigen onderneming. Elke deelnemer is verantwoordelijk voor de communicatie met andere directieleden.

Momenteel zijn er Top Team bedrijfssimulaties voor alle graden van het secundair onderwijs, zowel voor ASO, TSO als BSO en voor alle opleidingen in het hoger onderwijs.

Specifieke informatie over onze Top Team projecten voor de eerste, de tweede en de derde graad en het hoger onderwijs vindt u verder op deze website. 

Top Team bedrijfssimulaties vragen geen voorkennis en worden steeds integraal begeleid door ervaren Top Team trainers!

Tijdens een Top Team programma aan de universiteit Hasselt voor de School of Expert Education (SEE) gespecialiseerd in opleidingen voor professionals en ondernemers kwam een cameraploeg sfeerbeelden filmen. Top Team coördinator Rob Frederix die als expert verbonden is aan het SEE programma is één van de docenten in het filmpje. Je kan het SEE filmpje hieronder bekijken.
Promofilmpje UHasselt/SEE

Er lopen momenteel Top Team programma’s voor professionals en ondernemers in de meeste Vlaamse hogescholen. Voor het nieuwe academiejaar wordt er extra ruimte voorzien voor nieuwe hogescholen om een Top Team programma voor professionals en ondernemers in te richten!

Voor informatie of voor een inschrijving kan u rechtstreeks contact opnemen met Top Team coördinator Rob Frederix.

Contact

Voor extra informatie of voor een inschrijving kan u rechtstreeks contact opnemen met Top Team coördinator Rob Frederix op mailadres rfrederix@topteambusinessgames.be .

U mag ons ook steeds uitnodigen voor een gratis demo in eigen school.