Leerlingen ondernemend leren handelen is een belangrijke uitdaging! Het zal hen helpen om een zinvolle plaats in te nemen in de maatschappij en in de economie. Het Top Team ondernemend project voor de derde graad is gericht op het niveau en de leefwereld van leerlingen uit de derde graad.

De vraag naar meer economische en financiële geletterdheid in het onderwijs is groot en bovendien gaapt er een diepe kloof in financiële (voor)kennis tussen leerlingen onderling. Daarom wordt elk Top Team project steeds (ter plaatse) intensief begeleid door ervaren ondernemers met een ruime onderwijservaring, zodat het voor alle deelnemende leerlingen een leuke en leerrijke ervaring wordt.

Derde graad

De Top Team ondernemende projecten leggen de nadruk op:
- een gemotiveerde keuze voor een economische studierichting,
- economische en financiële geletterdheid,
- een betekenisvolle economie met de nadruk op duurzaamheid,
- ontwikkeling van initiatief, ambitie en ondernemingszin.

Het Top Team project voor de derde graad vormt een prima voorbereiding voor het hoger onderwijs. Bij dit project hoort het Top Team handboek voor de derde graad.

Dit (hele of halve dag) project kan onder begeleiding van Top Team trainers doorgaan in eigen school (19,90 euro per deelnemer) of in een hiernaast vermelde hogeschool (15,00 euro per deelnemer).

In de deelnameprijs is steeds het Top Team handboek en integrale Top Team begeleiding inbegrepen.

Voor extra informatie of voor een inschrijving kan u rechtstreeks contact opnemen met Top Team coördinator Rob Frederix. U mag ons ook steeds uitnodigen voor een gratis demo in eigen school.

Top Team bedrijfssimulaties vragen geen voorkennis!Het winnende team van het OLV College Campus Grotenberge na een spannende
en hoogstaande Top Team competitie!

Data

Arteveldehogeschool Gent
vrijdag 29/01/2021
dinsdag 16/03/2021
Hogeschool Thomas More Antwerpen
dinsdag 15/09/2020
Hogeschool Thomas More Mechelen
maandag 25/01/2021
dinsdag 09/03/2021
vrijdag 19/03/2021
vrijdag 26/03/2021
Hogeschool Thomas More Turnhout
donderdag 29/04/2021
Howest Brugge
maandag 11/01/2021
Howest Kortrijk
donderdag 11/02/2021 -> VOLZET
KdG Antwerpen
donderdag 18/03/2021
PXL Hasselt
maandagvoormiddag 26/04/2021
UCLL Campus Haasrode
donderdag 04/03/2021
UCLL Campus Hasselt
donderdag 12/11/2020
dinsdag 23/02/2021
dinsdag 23/03/2021