Leerlingen ondernemend leren handelen is een belangrijke uitdaging! Het zal hen helpen om een zinvolle plaats in te nemen in de maatschappij en in de economie. Het Top Team ondernemend project voor de eerste graad is gericht op het niveau en de leefwereld van leerlingen uit de eerste graad en maakt hen warm voor een gemotiveerde keuze voor de studierichting economie!

De vraag naar meer economische en financiële geletterdheid in het onderwijs is groot en bovendien gaapt er een diepe kloof in financiële (voor)kennis tussen leerlingen onderling. Daarom wordt elk Top Team project steeds (ter plaatse) intensief begeleid door ervaren ondernemers met een ruime onderwijservaring, zodat het voor alle deelnemende leerlingen een leuke en leerrijke ervaring wordt.

Eerste graad

De Top Team ondernemende projecten leggen de nadruk op:
- een gemotiveerde keuze voor een economische studierichting,
- economische en financiële geletterdheid,
- een betekenisvolle economie met de nadruk op duurzaamheid,
- ontwikkeling van initiatief, ambitie en ondernemingszin.

Het Top Team project voor de eerste graad vormt een eerste kennismaking met een bedrijf. Bij dit project hoort het Top Team handboek voor de eerste graad.

Dit project zal steeds onder begeleiding van Top Team trainers doorgaan in eigen school of in een externe zaal (15,00 euro per deelnemer)
 
In de deelnameprijs is steeds het Top Team handboek en integrale Top Team begeleiding inbegrepen.

Voor extra informatie of voor een inschrijving kan u rechtstreeks contact opnemen met Top Team coördinator Rob Frederix. U mag ons ook steeds uitnodigen voor een gratis demo in eigen school.

Top Team bedrijfssimulaties vragen geen voorkennis!

eerste graad

Leiepoort campus Sint-Hendrik hecht veel belang aan een degelijk studiekeuzeproces.
Om de leerlingen op een aangename en motiverende manier te laten proeven van economie in de praktijk, organiseerde de campus voor meer dan 200 leerlingen uit het tweede jaar een Top Team voormiddag in zaal De Rekkelinge in Deinze. Inclusief receptie! Een echte voltreffer!Tijdens het Top Team Starters project voor de eerste graad starten leerlingen in kleine groepjes een eigen bedrijf en spelen ze een spannende competitie onder begeleiding van ervaren Top Team trainers.

Dit leuk en leerrijk project vertoont zeer veel raakvlakken met de nieuwe eindtermen omdat beiden vertrekken vanuit activerend, projectmatig en competentiegericht onderwijs.

Specifiek sluit Top Team Starters perfect aan bij sleutelcompetenties 5 en 15 van de nieuwe eindtermen! 

Klik hier om de concrete sleutelcompetenties 5 en 15 te lezen en/of te downloaden.